Verschillen en overeenkomsten


Hier vind je zeer beknopt de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen narcisme en borderline, zoals deze in mijn boek 'De narcistische wereld ontvlucht' staan, waar ze veel dieper en uitgebreider worden toegelicht. 

 

Dit zijn de verschillen tussen narcisme en borderline

* Narcistisch gedrag komt voort uit grandiositeit - borderlinegedrag komt voort uit extreme verlatingsangst
* De narcist creëert een grandioos ideaalbeeld van zichzelf - de borderliner bouwt via anderen een steeds wisselend zelfbeeld op; relatief stabiel versus instabiel zelfbeeld
* De narcist verlangt vooral naar bewondering - de borderliner verlangt vooral naar nabijheid
* De narcist is wat afstandelijker - de borderliner wil het liefst een samensmelting
* De narcist toont weinig emoties - de borderliner wordt overspoeld door emoties

 

Dit zijn de overeenkomsten tussen narcisme en borderline

* Het 'ik' staat centraal
* Overmatige behoefte aan aandacht
* Een laag zelfbeeld met daarachter een innerlijke leegte
* Een 'vals Zelf' creëren
* Zowel gevoelens van superioriteit als inferioriteit
* Behoefte aan macht en controle
* Afhankelijk van anderen
* De emotionele leeftijd van een kind
* Wantrouwen, jaloezie en afgunst
* Denken speciale rechten te bezitten
* Geen grenzen kennen
* Gebrekkige communicatie
* Manipuleren
* Aantrekken en afstoten
* Zwart-wit denken
* Idealiseren en devalueren
* Geen verantwoordelijkheidsgevoel
* Slachtofferrol
* Gebrekkige empathie
* Buitenproportionele woede-uitbarstingen 

 

Achter deze overeenkomsten kunnen verschillende intenties schuilgaan en ze kunnen zich op verschillende manieren en in verschillende gradaties uiten. In mijn boek 'De narcistische wereld ontvlucht' ga ik hier veel dieper en uitgebreider op in.