Soorten narcisme en borderline


Er zijn diverse indelingen gemaakt van de verschillende soorten narcisme en borderline. Deze kunnen elkaar deels overlappen. In mijn boek worden de soorten uitgebreid verder besproken; hieronder volgt een korte opsomming.

 

narcisme borderline narcist borderliner vader moeder kinderen ouders persoonlijkheidsstoornis psychisch emotioneel misbruik boek familie relatie ouderverstoting kindermishandeling jasmijn narcistische wereld ontvlucht gaslighting

Welke soorten narcisme zijn er?

* Grandioze narcisten vinden zichzelf (althans, hun gecreëerde grandioze Zelf) fantastisch en verkondigen dit aan iedereen.
* Kwetsbare narcisten vinden zichzelf net zo grandioos, maar hebben meer moeite hierin te geloven en leven meer teruggetrokken.
* Openlijke (overte) narcisten scheppen voortdurend over zichzelf op en richten hun woede vooral op anderen.
* Verborgen (coverte) narcisten ervaren vaker gevoelens van schaamte en hun grootheidswaanzin beperkt zich eerder tot verborgen fantasieën.
* Depressieve narcisten waren vroeger alleen en overtuigen zichzelf ervan niemand nodig te hebben, behalve voor bewondering.
* Angstige narcisten werden vroeger verwend en proberen nu eenzelfde symbiose voort te zetten met anderen.
* Angstig-depressieve narcisten verwachten zowel applaus als bevrediging van hun behoeften.
* Narcisten die functioneren op low level hebben een onduidelijker en instabieler zelfgevoel en vertonen tevens borderlinetrekken.
* Narcisten die functioneren op mid level hebben een grandioos zelfgevoel en weinig interesse in ware intimiteit.
* Narcisten die functioneren op high level weten perfect hoe ze alles kunnen krijgen wat ze maar willen.

 

(bronnen: Martin Appelo, Otto Kernberg)

 

Welke soorten borderline zijn er?

* Stille borderliners vallen nauwelijks op. Ze keren meer in zichzelf en uiten hun woede eerder op zichzelf (acting in-gedrag). Er is veel zelfhaat.

* Klassieke borderliners reageren hun emoties grotendeels af op anderen (acting out-gedrag). Ook hier is zelfhaat, maar deze wordt geprojecteerd op anderen.
* Borderliners die functioneren op low level hebben moeite zich staande te houden, zijn meer naar binnen gekeerd en vaker opgenomen.
* Borderliners die functioneren op mid level manipuleren anderen wanneer ze iets nodig hebben en hun relaties wisselen elkaar heel snel af.
* Borderliners die functioneren op high level hebben twee gezichten: één voor binnenshuis en één voor de buitenwereld. Meestal hebben ze ook de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

 

(bronnen: Randi Kreger, David Joel Miller)

 

(deze website beschrijft niet alle soorten narcisten en borderliners; lees meer over het gebruik van de termen 'narcist' en 'borderliner')