Narcisme en borderline


Narcisme en borderline zijn persoonlijkheidsstoornissen met een zeer heftige en schadelijke uitwerking op de familie en partners, namelijk narcistisch misbruik. Hier vind je meer achtergrondinformatie over persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen en narcisme en borderline in het bijzonder.

 

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Wanneer is gedrag als een persoonlijkheidsstoornis aan te merken? Indien een duurzaam patroon aanwezig is van innerlijke ervaringen en gedragingen die duidelijk afwijken van de verwachtingen, waarbij het patroon star is en zich uit op een breed terrein van persoonlijke en sociale situaties.

 

Het patroon veroorzaakt in aanzienlijke mate lijden of beperkingen in het functioneren en is stabiel, van lange duur en kan teruggevoerd worden naar de adolescentie of vroege volwassenheid. Het patroon is niet toe te schrijven aan een andere psychische stoornis en is niet het gevolg van bijvoorbeeld drugs, medicijnen of een somatische aandoening, aldus de DSM-IV.

 

Bij alle persoonlijkheidsstoornissen speelt met name het gevoelsaspect van het niet juist kunnen voelen van normale emoties een essentiële rol. Het ontbreekt teveel aan realiteitszin en vooral empathie waardoor iemand met een persoonlijkheidsstoornis zich niet consequent en vriendelijk kán opstellen tegenover alle mensen, legt neuropsycholoog Feri Kovács op zijn website uit.

 

Cluster B stoornissen: narcisme en borderline

De narcistische persoonlijkheidsstoornis en de borderline persoonlijkheidsstoornis staan vermeld in cluster B in de DSM-IV. Kenmerkend voor iemand met een stoornis uit cluster B is overdreven, emotioneel of onconventioneel gedrag. "Vaak wijten ze de problemen die ze hebben aan iedereen om hen heen, behalve aan zichzelf. Deze combinatie, een groot beroep doen op anderen en tegelijkertijd weinig inzicht in hun eigen functioneren of eigen aandeel, maakt het omgaan met mensen uit dit cluster lastig", zegt dr. Moniek Thunnissen in haar boek 'Een persoonlijkheidsstoornis en nu?'.

 

Aantal mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Uit het grootste onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen ooit in de Verenigde Staten (2008) komt de narcistische persoonlijkheidsstoornis bij 6,2% van de bevolking naar voren en de borderline persoonlijkheidsstoornis bij 5,9%.

 

Van degenen met een narcistische of borderline persoonlijkheidsstoornis heeft 37% ook de andere stoornis.

 

Zowel mannen als vrouwen

Van de narcisten is 62% man en 38% vrouw. Van de borderliners is 47% man en 53% vrouw. Het is dus ongeveer fifty-fifty.

 

Narcisme en borderline volgens de DSM

De narcistische persoonlijkheidsstoornis en de borderline persoonlijkheidsstoornis kennen volgens de DSM-IV ieder 9 kenmerken. De stoornis wordt vastgesteld indien voldaan is aan minimaal 5 van de 9 kenmerken.

 

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

De 9 kenmerken van de narcistische persoonlijkheidsstoornis volgens de DSM zijn: grootheidswaanzin, fantasiewereld, speciale status, bewondering, bijzondere rechten, manipulatie, gebrek aan empathie, afgunst en arrogantie.

 

Lees hier uitgebreider over deze kenmerken.

 

Borderline persoonlijkheidsstoornis

De 9 kenmerken van de borderline persoonlijkheidsstoornis volgens de DSM zijn: verlatingsangst, instabiele relaties, laag zelfbeeld, impulsiviteit, suïcidaal gedrag en zelfverwonding, emotionele instabiliteit, leegte, woede en paranoïde ideeën/dissociatie.

 

Lees hier uitgebreider over deze kenmerken.

 

Soorten narcisme en borderline

Er bestaan verschillende soorten narcisme en borderline. Lees hier meer over de verschillende soorten.

 

Verschillen en overeenkomsten tussen narcisme en borderline

Er bestaan verschillen, maar vooral veel overeenkomsten tussen narcisme en borderline. Lees hier meer over de verschillen en overeenkomsten.

 

10 misverstanden over narcisme en borderline

Lees ook het blogartikel '10 misverstanden over narcisme en borderline'.

 

Narcisme én borderline

In mijn boek 'De narcistische wereld ontvlucht' worden de kenmerken, soorten, verschillen en overeenkomsten zeer uitvoerig besproken, vind je een vergelijking met de andere genoemde persoonlijkheidsstoornissen zoals de antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie én leg ik uit hoe en waarom narcisme en borderline elkaar zelfs kunnen afwisselen.

 

(deze website beschrijft niet alle soorten narcisten en borderliners; lees meer over het gebruik van de termen 'narcist' en 'borderliner')