Narcisme en borderline


kenmerken persoonlijkheidsstoornis narcisme borderline narcistische dsm

Narcisme en borderline zijn persoonlijkheidsstoornissen die zowel voor de betrokkene als de naasten heftig zijn. Als kind of partner krijg je namelijk te maken met psychische mishandeling, oftewel narcistisch misbruik. Hier vind je meer achtergrondinformatie over persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen en narcisme en borderline in het bijzonder.

 

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Wanneer is gedrag als een persoonlijkheidsstoornis aan te merken? Indien een duurzaam patroon aanwezig is van innerlijke ervaringen en gedragingen die duidelijk afwijken van de verwachtingen, waarbij het patroon star is en zich uit op een breed terrein van persoonlijke en sociale situaties. Het patroon veroorzaakt in aanzienlijke mate lijden of beperkingen in het functioneren en is stabiel, van lange duur en kan teruggevoerd worden naar de adolescentie of vroege volwassenheid. Het patroon is niet toe te schrijven aan een andere psychische stoornis en is niet het gevolg van bijvoorbeeld drugs, medicijnen of een somatische aandoening, aldus de DSM-IV.

 

Bij alle persoonlijkheidsstoornissen speelt met name het gevoelsaspect van het niet juist kunnen voelen van normale emoties een essentiële rol. Het ontbreekt teveel aan realiteitszin en vooral empathie waardoor iemand met een persoonlijkheidsstoornis zich niet consequent en vriendelijk kán opstellen tegenover alle mensen, legt neuropsycholoog Feri Kovács op zijn website uit.

 

Cluster B stoornissen: narcisme en borderline

De narcistische persoonlijkheidsstoornis en de borderline persoonlijkheidsstoornis staan vermeld in cluster B in de DSM-IV. Kenmerkend voor iemand met een stoornis uit cluster B is overdreven, emotioneel of onconventioneel gedrag. "Vaak wijten ze de problemen die ze hebben aan iedereen om hen heen, behalve aan zichzelf. Deze combinatie, een groot beroep doen op anderen en tegelijkertijd weinig inzicht in hun eigen functioneren of eigen aandeel, maakt het omgaan met mensen uit dit cluster lastig", zegt dr. Moniek Thunnissen in haar boek 'Een persoonlijkheidsstoornis en nu?'.

 

Aantal mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Uit het grootste onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen ooit in de Verenigde Staten (2008) komt de narcistische persoonlijkheidsstoornis bij 6,2% van de bevolking naar voren en de borderline persoonlijkheidsstoornis bij 5,9%.

 

Van de narcisten is 62% man en 38% vrouw, van de borderliners is 47% man en 53% vrouw. Het is dus ongeveer fifty-fifty. Van degenen met een narcistische of borderline persoonlijkheidsstoornis heeft 37% ook de andere stoornis.

 

Kenmerken van narcisme en borderline volgens de DSM

Narcisme en borderline kennen volgens de DSM-IV ieder 9 kenmerken. De stoornis wordt vastgesteld indien voldaan is aan minimaal 5 kenmerken

 

* De kenmerken van de narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn: grootheidswaanzin, fantasiewereld, speciale status, bewondering, bijzondere rechten, manipulatie, gebrek aan empathie, afgunst en arrogantie.

 

* De kenmerken van de borderline persoonlijkheidsstoornis zijn: verlatingsangst, instabiele relaties, laag zelfbeeld, impulsiviteit, suïcidaal gedrag en zelfverwonding, emotionele instabiliteit, leegte, woede en paranoïde ideeën/dissociatie.

 

Lees meer over de kenmerken volgens de DSM:

 

* Narcistische persoonlijkheidsstoornis

* Borderline persoonlijkheidsstoornis

 

Narcisme en borderline: soorten, verschillen en overeenkomsten

Lees meer over de verschillende soorten narcisme en borderline, en de verschillen en overeenkomsten tussen narcisme en borderline:

 

* Soorten narcisme en borderline

* Verschillen en overeenkomsten tussen narcisme en borderline

 

Narcisme én borderline

In mijn boek 'De narcistische wereld ontvlucht' worden de kenmerken, soorten, verschillen en overeenkomsten zeer uitvoerig besproken, vind je een vergelijking met de andere genoemde persoonlijkheidsstoornissen zoals de antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie én leg ik uit hoe en waarom narcisme en borderline elkaar zelfs kunnen afwisselen.

 

(deze website beschrijft niet alle soorten narcisten en borderliners; lees meer over het gebruik van de termen 'narcist' en 'borderliner')