Making off van 'De narcistische wereld ontvlucht'


Benieuwd hoe mijn boek 'De narcistische wereld ontvlucht' tot stand gekomen is? Een kijkje in de schrijfkeuken!


8 juni 2017 - Nu verkrijgbaar: 'De narcistische wereld ontvlucht'

narcisme borderline narcist borderliner vader moeder kinderen ouders persoonlijkheidsstoornis psychisch emotioneel misbruik boek familie relatie ouderverstoting kindermishandeling jasmijn narcistische wereld ontvlucht

Vanaf nu verkrijgbaar: 'De narcistische wereld ontvlucht'!

 

Klik op de bestelknop om het boek te bestellen in de webshop!

 

Alvast veel leesplezier!


29 mei 2017 - Klaar!

narcisme borderline narcist borderliner vader moeder kinderen ouders persoonlijkheidsstoornis psychisch emotioneel misbruik boek familie relatie ouderverstoting kindermishandeling jasmijn narcistische wereld ontvlucht

Het boek is nu eindelijk klaar! Momenteel ligt 'De narcistische wereld ontvlucht' bij de drukker voor de bestandscontrole en volgende week verwacht ik de proefdruk. Is die in orde, dan zal het boek vanaf dat moment verkrijgbaar zijn. Nieuwsbrieflezers krijgen direct een seintje zodra het zover is. 

 

Op de cover prijkt een mooie natuurfoto. Natuur staat voor mij voor vrede, licht, schoonheid, stilte en nieuwe energie. Dat zijn allemaal dingen die je zult vinden tijdens je herstel. Er is écht een leven na narcistisch misbruik en ik hoop dat mijn boek je daarbij zal helpen!1 mei 2017 - Schrijven is schrappen

narcisme borderline narcist borderliner vader moeder kinderen ouders persoonlijkheidsstoornis psychisch emotioneel misbruik boek familie relatie ouderverstoting kindermishandeling jasmijn

Weer even een update over hoe ver het staat met het boek. Heel ver inmiddels! De afgelopen tijd ben ik druk geweest met het nalopen van alle teksten. De inhoud verder verfijnen, zinnen anders formuleren, de samenhang controleren, dubbele informatie eruit filteren, soms iets te gedetailleerde informatie globaler samenvatten (zoals de historie van de verschillende persoonlijkheidsstoornissen: die was nogal uitgebreid en is nu flink ingekort tot het hoognodige wat je als naaste moet weten), alle bronnen nogmaals checken, ontbrekende informatie opzoeken, sommige paragrafen compleet herschrijven, en omdat schrijven ook schrappen betekent, heb ik heel veel geschrapt. Wees gerust: er is nog voldoende over! Ik zat tegen de 400 pagina's aan en nu zijn dat er zo'n 100 minder. 

 

Deze eerste week van mei verwacht ik alles uit te printen en begin dan nogmaals met herlezen. Op papier leest het nu eenmaal anders dan op het scherm en zie je soms ineens dingen die je anders over het hoofd zou zien. Ook ontstaat dan letterlijk een overzicht door alle hoofdstukken en paragrafen naast elkaar te leggen. Best een spannend moment, het boek wordt dan voor het eerst een beetje tastbaar!


Maart 2017 - Een kleine update

Een kleine update dit keer. Nog steeds druk bezig met het herlezen van alle hoofdstukken en dat begint nu aardig op te schieten. Kleine puntjes die ik nog wat verder moet uitzoeken, onderstreep ik en daar ga ik na het herlezen mee aan de slag. Later komen de andere zaken aan de beurt, onder andere het omslagontwerp en de definitieve titel. Naar verwachting zal het boek vóór de zomer verschijnen!


Februari 2017 - Zoek de verschillen

narcisme borderline narcist borderliner vader moeder kinderen ouders persoonlijkheidsstoornis psychisch emotioneel misbruik boek familie relatie ouderverstoting kindermishandeling jasmijn psychopathie

Het boek vordert nu flink dus is het tijd om alvast te beginnen met het herlezen van een aantal hoofdstukken. Het hoofdstuk over jezelf bevrijden van emotionele pijn heb ik herlezen en 'goedgekeurd', evenals het hoofdstuk over narcisme. Als je iets geschreven hebt en het een tijdje laat rusten, zie je veel beter waar er nog verbeteringen nodig zijn. Soms verander ik een woord, schrap iets of herschrijf een zin of alinea. Momenteel ben ik druk bezig met het herlezen van de hoofdstukken over de antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie. Vooral het laatstgenoemde hoofdstuk haal ik nogal overhoop. Complete paragrafen zijn verplaatst van hier naar daar, soms naar een ander hoofdstuk. Psychopathie is een ingewikkeld onderwerp.

 

De tot dan toe geschreven tekst gaf niet echt opheldering. Wat is nu het werkelijke verschil tussen deze twee stoornissen? En wat zijn de werkelijke kenmerken van psychopathie? Met andere woorden: waarin onderscheidt psychopathie zich van de antisociale persoonlijkheidsstoornis, narcisme en borderline? Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen, maar wanneer zeg je nu bijvoorbeeld 'Dát is nu typisch psychopathie en zie je niet bij de andere stoornissen'? Ik hervatte het literatuuronderzoek, wat reuze interessant en best verslavend is: omdat je steeds weer nieuwe informatie tegenkomt, de zaken analyseert en punten met elkaar verbindt, kom je dan weer tot vele antwoorden. Zo vond ik in een nog niet eerder geraadpleegde bron een zeer duidelijk voorbeeld van het verschil tussen de antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie. En nu is het hoofdstuk (althans dit deel) wel helder!


Januari 2017 - Vrouw én man

narcisme borderline narcist borderliner vader moeder kinderen ouders persoonlijkheidsstoornis psychisch emotioneel misbruik boek familie relatie ouderverstoting kindermishandeling jasmijn

Narcisten zijn mannen en borderliners zijn vrouwen. Dat nam men lange tijd aan, maar blijkt inmiddels achterhaald te zijn. Uit het grootste onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen ooit in de Verenigde Staten (2008) blijkt dat van de borderliners 47% man en 53% vrouw is en van de narcisten 62% man en 38% vrouw is. Het is dus ongeveer fifty-fifty. Bovendien heeft 37% van de mensen met een van deze stoornissen tevens de andere stoornis.

 

Meestal schrijft men in boeken en op websites om taalkundige redenen over 'hij', met de vermelding dat hier ook 'zij' gelezen kan worden. Ook hier was dat het geval (en is dit inmiddels aangepast). Omdat ik vind dat mijn boek goed leesbaar moet zijn voor iedereen, zowel vrouwen als mannen, schrijf ik grotendeels over 'narcisten en borderliners' en 'ze' en hier en daar over 'hij of zij.'

 

Het is belangrijk dat je als lezer direct het gevoel krijgt dat het over jou en jouw situatie gaat, zodat je je ermee kunt identificeren. Het leest veel prettiger wanneer de tekst bij je eigen belevingswereld aansluit en maakt de informatie toegankelijker. Zo wordt deze goed leesbaar voor vrouwen én mannen; kortom voor iedereen die met een narcist of borderliner te maken heeft.


Januari 2017 - Weer 15 pagina's erbij

Lange tijd geleden begon ik al met het beschrijven van de redenen waarom het zo moeilijk is om emotioneel los te komen van een narcist of borderliner. Wat houdt je gevangen in de relatie? Ik ben nu weer hiermee verder gegaan en geef bij elke reden een uitleg hoe deze precies in elkaar zit en hoe je deze kunt ontkrachten. De teller staat op bijna 40 (!) redenen en vormt een paragraaf in het hoofdstuk over relaties. Nadat ik de tekst toevoegde aan het boekbestand, bleek dit 15 pagina's op te leveren. Het ziet ernaar uit dat het totaalaantal pagina's, gezien de overige nog te schrijven teksten, zeker in de buurt van de 350 zal uitkomen.


Januari 2017 - Even van onderwerp veranderen

Het hoofdstuk over opvoeding is bijna klaar, alleen de paragrafen over ouderverstoting en het taboe op falende ouders moet ik nog schrijven. Kort gezegd komt het erop neer dat narcisten en borderliners een speciale rol voor hun kind hebben weggelegd waarin het hoe dan ook moet passen. Daarbij delen ze hun kinderen in 'goed' en 'slecht' in. Dat is heftige en best ingewikkelde materie (en heeft alles te maken met de projecties van de ouders) en is ook heel onwerkelijk: hoe kun je een kind 'slecht' noemen? Soms is het goed om even afstand te nemen van een bepaald thema, om er later weer met een frisse blik aan verder te werken, en daarom ga ik voor nu even verder met het hoofdstuk over relaties.


Januari 2017 - Schrijven, schrijven en nog eens schrijven

narcisme, borderline, relaties, opvoeding, narcist, borderliner, jasmijn, boek

Inmiddels zijn de 240 pagina's al bereikt en zullen er nog enkele maanden nodig zijn om het boek af te ronden. Dat doet je dan weer stilstaan bij het hele proces: het is een geweldige ervaring om alles wat ik de afgelopen jaren geleerd heb te verzamelen en zo helder en overzichtelijk mogelijk te beschrijven, allerlei bronnen te doorzoeken om het aan te vullen met informatie van allerlei deskundigen, en dit alles te illustreren met voorbeelden en ervaringen van andere lotgenoten. Ik leer nog steeds bij (uitgeleerd raak je nooit) en de schokkende verhalen die ik tegenkom van andere lotgenoten, benadrukken maar weer hoe belangrijk het is dat er meer voorlichting komt voor familie en partners van narcisten en borderliners! 


December 2016 - Afweermechanismen

narcisme, borderline, relaties, opvoeding, narcist, borderliner, jasmijn, boek

Afweermechanismen, zoals verdringing en ontkenning, gebruik je (onbewust) als kind om zo goed mogelijk spanningsvolle situaties te overleven. Als je vader of moeder een narcist of borderliner is, maak je hier extra veel gebruik van. Het onderzoeken van deze afweermechanismen kan de sleutel tot je verleden (en het heden) zijn, en daarom bespreek ik er een groot aantal uitgebreid in mijn boek. Aanvankelijk zou dit in het hoofdstuk over opvoeding of verwerking komen te staan, maar na zo'n 20 pagina's geschreven te hebben, leek het me praktischer hier een apart hoofdstuk aan te wijden. Dit bevat een beschrijving, voorbeelden en tips om de mechanismen te herkennen en te onderzoeken.  


December 2016 – Over de helft!

narcisme, borderline, relaties, opvoeding, narcist, borderliner, jasmijn, boek

Ik ben de 200 pagina's voorbij! Het hoofdstuk met een uitgebreide beschrijving van alle kenmerken van narcisme en borderline (ongeveer 20 kenmerken op circa 50 pagina's) is ook bijna af. Naar verwachting zal het uiteindelijke aantal pagina's zeker richting de 300 lopen. Ik ben nog lang niet door alle aantekeningen heen, ontdek steeds weer nieuwe informatie en ben van alles aan het onderzoeken. Het is nu veel duidelijker wat waar staat en waar iets bij past wat het hele proces aardig versnelt.

 


November 2016 – Bronnenonderzoek

narcisme, borderline, relaties, opvoeding, narcist, borderliner, jasmijn, boek

Voor de hoofdstukken over narcisme, borderline, psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis begon ik een uitgebreid bronnenonderzoek en spitte ik vele bronnen door naar (wetenschappelijk) onderbouwde informatie over narcisme en borderline. Het was een heel interessante en gedetailleerde zoektocht naar de historie, alle kenmerken, overeenkomsten, verschillen, waarom het zo in elkaar steekt en hoe alles in verbinding met elkaar staat. Vaak kwam ik ook weer op een zijpad terecht wanneer iets onduidelijk was.

 

Bijvoorbeeld over gewetenloosheid, een kenmerk van de antisociale persoonlijkheidsstoornis, maar niet specifiek voor narcisme en borderline, terwijl je het ook daar kunt tegenkomen. Bij gewetenloosheid denk je vast aan het in staat zijn om levensdelicten te plegen, maar het kan zich op verschillende manieren uiten zoals in het stelselmatig manipuleren van anderen of in het isoleren van iemand zoals bij ouderverstoting, en daar hebben de naasten van narcisten en borderliners helaas heel veel mee te maken.


November 2016 – Psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis

narcisme, borderline, relaties, opvoeding, narcist, borderliner, jasmijn, boek

Narcisme en borderline vormen het onderwerp van mijn boek, al hebben ook psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis een eigen hoofdstuk gekregen. Dat was niet helemaal gepland, maar de vier stoornissen bleken dusdanig met elkaar verweven te zijn dat dit wel noodzakelijk was.

 

De narcistische persoonlijkheidsstoornis 'bestaat' niet meer volgens de nieuwe DSM-V en is nu ondergebracht bij de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dan zoek je daar op verder en blijken deze zeer zeker niet hetzelfde te zijn. De antisociale persoonlijkheidsstoornis wordt bovendien vaak verward met psychopathie, maar ook die twee zijn niet gelijk aan elkaar. Wel zijn er allerlei kleine en grote gelijkenissen tussen narcisme, borderline, psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis.

 

Vaak denken mensen met een narcist te maken te hebben en richten ze zich op alle informatie over narcisme, terwijl informatie over verwante stoornissen net zo leerzaam kan zijn. Het beste kun je je verdiepen in zowel narcisme als borderline, psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis, zodat je daar zelf uit kunt halen wat voor jouw situatie van toepassing is. Vaak heeft iemand namelijk meerdere stoornissen of vertoont daar op zijn minst trekken van. Eén belangrijk ding hebben ze allemaal gemeen: het vernietigende effect op de omgeving vanwege de manipulaties.


November 2016 – Indeling van de hoofdstukken

narcisme, borderline, relaties, opvoeding, narcist, borderliner, jasmijn, boek

Van tevoren had ik wel een globale lijst gemaakt met de titels van de hoofdstukken en paragrafen, maar al schrijvende ontdek je soms dat een bepaald onderwerp beter op een andere plek kan staan. Dit heeft onder andere te maken met hoeveel je erover wilt vertellen, welke invalshoek je kiest en wat er nog meer in het hoofdstuk staat. Met name de indeling van de paragrafen en de juiste volgorde daarvan is wat moeilijker. De inhoudsopgave kan een lastige opgave zijn...

 

De indeling van zowel de hoofdstukken als de paragrafen staat nu grotendeels zo goed als vast: de eerste vier hoofdstukken gaan over narcisme en borderline, maar ook over psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis (deze zijn al klaar). In een apart hoofdstuk zijn alle kenmerken van narcisme en borderline verzameld (niet het geijkte standaardlijstje uit de DSM). Relaties en opvoeding krijgen ieder een eigen hoofdstuk evenals emotioneel misbruik, de verwerking en zelfontwikkeling.


Oktober 2016 – De opbouw van een non-fictieboek

narcisme, borderline, relaties, opvoeding, narcist, borderliner, jasmijn, boek

Alle stapels notitieboeken en tientallen getypte schrijfsels van de afgelopen jaren moest ik nu gaan ordenen en herschrijven. En dan kwamen er nog allerlei nieuwe ideeën voor nog zoveel meer onderwerpen bij… Waar begin je? De twee eerdere boeken die ik schreef (niet over dit onderwerp) waren verhalenbundels met daarin interviews. Dat is qua opbouw echt totaal anders dan het schrijven van een non-fictieboek.

 

Een tijdje volgde ik mijn (overvloed aan) inspiratie waardoor ik tegelijkertijd aan verschillende hoofdstukken werkte. Dan kwam ik aantekeningen tegen en dacht: ‘O ja, die passen in hoofdstuk 4’, en sprong ik van hoofdstuk 6 weer terug naar 4. Of ik herinnerde me ineens een bepaalde aantekening, maar waar stond die ook al weer? En past dit ene onderwerp niet beter in dat andere hoofdstuk? Kan die paragraaf niet beter een hoofdstuk zijn? Hoe deel ik de paragrafen in?

 

Voor mijn gevoel kwam ik niet vooruit: ja, aan het aantal pagina’s te zien was ik al ver gevorderd, maar een volledig hoofdstuk had ik nog nergens geschreven. ‘Heb ik écht al zo'n 100 pagina’s geschreven? Maar wát dan?’ Er was geen enkel overzicht. Het schrijven verliep steeds stroever totdat ik helemaal vastliep. Het leek wel een puzzel waarvan alle stukjes op een hoop lagen. Dan baal je flink: je wilt schrijven, maar kúnt het gewoon even niet.

 

Dus besloot ik per hoofdstuk te gaan werken en dit eerst af te maken alvorens naar het volgende door te gaan (hoe logisch klinkt dat). Ook verplaatste ik alle overige tekst naar aparte Word-documenten om niet in de verleiding te komen toch weer alles door elkaar heen te doen. Inspiratie die tussendoor onverminderd opkwam, noteerde ik voortaan apart. Wat dan wel weer een nieuw woud aan losse aantekeningen op mijn laptop opleverde...


Oktober 2016 – Inspiratie in overvloed

narcisme, borderline, relaties, opvoeding, narcist, borderliner, jasmijn, boek

Inspiratie is een waardevol goed. Schrijven zonder inspiratie is lastig, en inspiratie verwerk je in het schrijven. Maar bovenal is inspiratie belangrijk om jezelf te ontwikkelen in het leven. Het mooie en verrassende van inspiratie is dat je ineens een ingeving krijgt, en daar zoveel wijzer van wordt. Dat kan door een droom, een film, een liedje of de natuur. Het overkomt je gewoon, ineens zie je hoe iets in elkaar zit of hoe je het moet aanpakken. Inspiratie overspoelt je waarna je begint te schrijven tot je 'leeg' bent. Zo kun je inspiratie omzetten in daden en er waardevolle levenslessen uit halen.

 


Hoe het idee ontstond

narcisme, borderline, relaties, opvoeding, narcist, borderliner, jasmijn, boek

In 2012 verbrak ik de relatie met mijn narcistische partner. Ik begon alles van me af te schrijven en wist toen al: ‘Ooit schrijf ik een boek hierover.’ Alleen, het verhaal was nog niet af. Ik was dan wel van mijn ex verlost, maar zat nog steeds emotioneel flink onder de plak bij mijn borderlinemoeder en moest daar eerst mee aan de slag. 

 

In 2015-2016 kwam het tot confrontaties waarin ik alles wilde weten over mijn jeugd en mijn vader, die ik nooit mocht zien, maar toen ook had opgespoord. Om een lang verhaal kort te houden (althans hier): ze ontkende en bagatelliseerde alles en echte antwoorden zijn uitgebleven. Ik kon niet anders dan het contact verbreken omdat het mij teveel pijn deed. Een ware bevrijding, kan ik je vertellen!

 

Nu was ook de weg vrij om serieus werk van mijn boek te maken. Dat was voorjaar 2016. Het vormt de afsluiting van een verleden vol emotioneel misbruik en het begin van een leven zonder narcisten en borderliners dat ik iedereen in dezelfde situatie van harte toewens. Het waren heftige, maar ook leerrijke jaren en met veel kracht en wijsheid ben ik eruit gekomen. Met mijn boek hoop ik jou een stukje van deze kracht mee te geven en jou de kracht in jezelf te laten ontdekken om weer de macht over je eigen leven terug te pakken!