Inhoudsopgave 'De narcistische wereld ontvlucht'


Welkom
Mijn verhaal
Hoe je dit boek kunt lezen
Opbouw van het boek
Achtergrondinformatie

 

1.Narcistische persoonlijkheidsstoornis 
1.1 Historie
1.2 Narcistische persoonlijkheidsstoornis
1.3 Soorten narcisme

 

2.Antisociale persoonlijkheidsstoornis
2.1 Vergelijking met narcisme en borderline
2.2 Vergelijking met psychopathie

 

3.Psychopathie
3.1 Historie
3.2 Soorten psychopathie

 

4.Borderline persoonlijkheidsstoornis
4.1 Historie
4.2 Borderline persoonlijkheidsstoornis
4.3 Soorten borderline

 

5.Narcisme en borderline in hetzelfde continuüm
5.1 Verschillen en overeenkomsten
5.2 Het vertrekpunt: het 'ik'
5.3 Het valse Zelf
-De narcist: een relatief stabiel zelfbeeld
-De borderliner: een instabiel zelfbeeld
5.4 Van narcisme naar borderline en terug
5.5 Narcisme bij borderliners

 

6.Kenmerken van narcisme en borderline
-Grootheidswaanzin
-Innerlijke leegte
-Aantrekken en afstoten
-Kinderlijkheid en fantaseren
-Paranoïde ideeën
-Splitsing
-Idealiseren en devalueren
-Wisselende stemmingen
-Communicatieproblemen
-Afgunst en jaloezie
-Slachtofferrol
-Humor oftewel pesten
-Gebrek aan empathie
-Gewetenloosheid
-Gewelddadigheid
-Voorwaardelijke liefde
-Impulsiviteit
-Narcistische en borderlinewoede
-Stiltebehandeling

 

7.Narcistisch misbruik
7.1 Kenmerken van narcistisch misbruik
7.2 Symptomen bij slachtoffers
7.3 Gaslighting
-Tien fasen
7.4 Het Stockholm-syndroom
7.5 Plicht, angst en schuld
7.6 Vormen van manipulatie
7.7 Kwetsbaarheden
7.8 Manipulerende uitspraken en hun betekenis
Gedachten die erop wijzen dat je gemanipuleerd bent
Basisantwoorden
7.9 Jezelf losweken
-Hoe reageert de ander nu op jou?

 

8.Een narcistische of borderline opvoeding
8.1 Borderlineouders
8.2 Typen borderlinemoeders
8.3 Narcistische ouders
8.4 Typen narcistische moeders
8.5 De kinderen
8.6 De partners
8.7 Verschillen in de opvoeding
8.8 Illusie van een goede jeugd
8.9 Taboe op falende ouders

 

9.Ouderverstoting
9.1 Wat is ouderverstoting?
9.2 Symptomen ouderverstotingssyndroom
9.3 Van liefde naar haat
9.4 De link met narcisme en borderline

 

10.Relatie met een narcist of borderliner
10.1 Wat houdt je gevangen?
-De macht der gewoonte
-Niet weten wat liefde is
-24 specifieke redenen die het losbreken bemoeilijken
10.2 Nadat het contact verbroken is
10.3 Sluit de toegangswegen

 

11.Afweermechanismen
-Verdringing
-Ontkenning of loochening
-Isolering
-Dissociatie
-Bedekking met het tegendeel
-Splitsing
-Rationalisatie
-Overige afweermechanismen

 

12.Omgaan met emotionele pijn
-Zie de dingen zoals ze zijn
-Je kunt het verleden niet veranderen
-Stel je verwachtingen bij
-Verander je gedachten
-Lijd geen pijn, maar behandel de pijn
-Je hoeft het niet te begrijpen
-Stop de strijd en de zelfvernietiging
-Blijf geen slachtoffer
-Focus op jezelf en niet op de ander
-Leef in het nu
-Sluit vrede met het leven
-Leer van je ervaringen
-Buig negatief om in positief
-Je bént je trauma niet
-Kijk naar het grotere geheel
-Vervang slechte door mooie herinneringen
-Schrijf het van je af

 

13.Jezelf zijn, van jezelf houden en vanuit jezelf leven
13.1 Leef vanuit jezelf, niet vanuit anderen
-Neem je eigen verantwoordelijkheid
-Stop controledrang, prestatiedrang en perfectionisme
-Verlang niet naar erkenning
13.2 Jezelf worden
13.3 Van jezelf houden

 

14.De weg naar herstel

 

Nawoord
Bronnenlijst