Ouderverstoting bij narcisme en borderline

Ouderverstoting is het zomaar weghouden van een kind bij de andere ouder. Het is een ernstige vorm van kindermishandeling en psychische mishandeling van de andere ouder, en is gerelateerd aan de narcistische en borderline persoonlijkheidsstoornis.

 

www.omstandersvan.nl narcistisch misbruik jasmijn couwenberg boek narcistische wereld ontvlucht narcisme borderline narcisten borderliners narcist borderliner relatie opvoeding ouders kind kinderen vader moeder

Bij ouderverstoting gaat het niet om een 'gewone' vechtscheiding tussen twee ruziënde ouders, maar om mishandeling: psychische mishandeling van de andere ouder, en psychische mishandeling van het kind. Het is een onnatuurlijk iets om een ouder en kind van elkaar te scheiden, en het richt dan ook psychische schade aan bij het kind en de verstoten ouder.

Loyaliteitsconflict

Bij ouderverstoting wordt de biologische band tussen het kind en de andere, goede ouder verbroken. Het kind moet de helft van zichzelf ontkennen en afkeuren, wat zijn ontwikkeling verstoort. Hij bestaat maar 'half', of beter gezegd niet: zijn ene helft mag niet bestaan en zijn andere helft moet loyaal zijn aan de verstotende ouder. Op volwassen leeftijd kan het kind hiervan nog steeds gevolgen ondervinden.

 

Verband met narcisme en borderline

Volgens deskundigen is er een verband tussen ouderverstoting en de narcistische en borderline persoonlijkheidsstoornis. Onder andere de eigen kindontwikkeling, extreme verlatingsangst en splitsing spelen een grote rol bij ouderverstoting.

 

Voor een goed begrip van ouderverstoting is kennis over narcisme en borderline noodzakelijk. In mijn boek 'De narcistische wereld ontvlucht' wordt hier in een speciaal hoofdstuk uitgebreid aandacht aan besteed. 

 

Een kind kiest nooit vrijwillig tussen zijn ouders

Ouderverstoting is tevens psychische mishandeling van de andere ouder. Je mag je kind niet zien opgroeien of er maar het geringste contact mee hebben, en in het ergste geval wordt je kind 'succesvol' tegen je opgezet. 
 
Het lijkt dan alsof het kind zelf geen contact meer wil, en het kind kan soms zelfs actief haat uiten tegen de andere ouder, zo sterk is de beïnvloeding door de verstotende ouder. Het kind heeft door programmering en uit angst de wil van de verstotende ouder overgenomen, en beseft dit soms zelf niet eens meer. Een kind wil namelijk áltijd zijn beide ouders zien en zal nooit tussen hen willen kiezen. 

Commentaren: 0 (Discussie gesloten)
    Er zijn nog geen commentaren.