4.Borderlinemoeder: type 'Witch'

De Amerikaanse psychiater James Masterson onderscheidde vier typen borderlinemoeders. In dit artikel aandacht voor het vierde type: 'Witch'. Dit type is wraakzuchtig en vindt het leven een oorlog.

 

borderlinemoeder borderline moeder kind moord narcistische wereld ontvlucht www.omstandersvan.nl jasmijn couwenberg

(deze beschrijving is ook van toepassing op vaders met borderline en op andere relaties dan de ouder-kindrelatie)

 

De Witch is vervuld van zelfhaat omdat ze in haar jeugd volledig was onderworpen aan een vijandige of sadistische ouder en herhaalt nu deze cyclus door wreed naar anderen te zijn, vooral naar degenen die te zwak, te jong of machteloos zijn om zichzelf te helpen. Ze heeft een neus voor menselijke zwakte en draagt een vernietigende woede in zich. Wie niet vóór haar is, is tegen haar.

 

Zeer angstige kinderen

Haar behoefte om macht en controle uit te oefenen over anderen, zodat zij haar niet zullen verlaten, en om een reactie van angst en shock uit te lokken, is een bron van trots voor haar. Anderen denigreren doet haar beter voelen.

 

De blik in haar ogen doet haar kinderen de angst om het hart slaan en slechts woorden kunnen hun ziel al versplinteren. Ze leren hun gevoelens en alles waar ze van houden te verbergen om zo te overleven en zelfs dan hebben ze nog het gevoel dat hun moeder hun gedachten kan lezen. Voortdurend houden ze in de gaten wanneer de sfeer weer omslaat en zijn ze bang om haar te triggeren.

 

Kwetsen en vernietigen

Deze borderlinemoeder weet precies wat ze moet zeggen om haar kind te kwetsen en maakt alles kapot wat geliefd of van waarde is, van speelgoed tot huisdieren of een favoriet kledingstuk. Juist hetgeen het kind graag doet of wilt, mag en krijgt het niet. Als het kind om een bepaald cadeau vraagt, komt ze met iets heel anders aanzetten.

 

Het kind denkt dat alles zijn schuld is, raakt onzeker en kan gaan dissociëren. Deze borderlinemoeder verstrikt en bedriegt haar kinderen op dezelfde wijze als haar ouders dat met haar deden. Ze stuurt eerder haar kind naar therapie dan er zelf naartoe te gaan.

 

Moord kan een optie zijn

Het heksengedrag kan dodelijke consequenties hebben. Lawson haalt de Susan Smith-zaak uit 1994 aan waarin een moeder de auto met daarin haar twee zoontjes van drie jaar en van veertien maanden het water in liet rijden. Ze offerde haar kinderen om niet verlaten te worden door haar nieuwe vriend, de rijke erfgenaam van een grote industrieel. Na haar arrestatie schreef ze in een brief de zin: 'Niemand geeft om mij.'

 

Lawson illustreert hiermee dat de verlatingsangst van een borderliner tot tragische wanhoopsdaden kan leiden wanneer het gedrag niet tijdig wordt opgemerkt. Verlating voelt voor de Witch nog erger aan dan de dood en zo wordt moord een optie.

 

De meeste borderlineouders vermoorden hun kinderen niet, maar als ze dit doen, behoren ze eerder tot het Witch-type. Smith is een 'Medea-moeder', het meest pathologische type van de Witch dat men zelden ziet. Medea is een mythefiguur die haar twee zoontjes vermoordde om haar overspelige echtgenoot te straffen.

 

Bij misbruik gelooft ze haar kind niet

Een Witch is ook in staat om haar dochter weg te sturen wanneer deze zegt misbruikt te worden door de echtgenoot van haar moeder. Indirect straft ze zo haar echtgenoot door hetgeen waarnaar hij verlangt van hem af te pakken, want zij is degene die gekwetst is door dit alles.

 

'Witch' zit verborgen in alle typen

Weinig borderlinemoeders zijn altijd een Witch, en sommigen zijn het nooit. Dit type ligt wel verborgen in alle drie de andere typen en kan verschijnen wanneer woede getriggerd wordt door kritiek, bedrog, afwijzing of verlating.

 

(bron: 'Understanding the Borderline Mother', Christine Ann Lawson)

 

4 typen borderlinemoeders

Commentaren: 0 (Discussie gesloten)
    Er zijn nog geen commentaren.