3.Borderlinemoeder: type 'Queen'

De Amerikaanse psychiater James Masterson onderscheidde vier typen borderlinemoeders. In dit artikel aandacht voor het derde type: 'Queen'. Dit type is dominant en vindt dat het leven om haar draait.

 

(deze beschrijving is ook van toepassing op vaders met borderline en op andere relaties dan de ouder-kindrelatie)

 

narcisme borderline narcist borderliner vader moeder kinderen partner kind ouders persoonlijkheidsstoornis psychisch emotioneel misbruik mishandeling boek familie relatie ouderverstoting kindermishandeling jasmijn

Het Queen-type vindt zichzelf heel bijzonder en wil ieders onverdeelde aandacht omdat ze die in haar eigen jeugd niet kreeg, wat een immense leegte achterliet. Daarom verdient ze die aandacht nu meer dan wie ook en is ze tot alles bereid om die te krijgen, wat door haar krachtige en elegante voorkomen vaak nog lukt ook. Rijkdom, glamour, aandacht, status en bewondering zijn alleen weggelegd voor haar.

 

Ze accepteert geen 'nee' en liegt, steelt, parasiteert, buit anderen uit of koopt hen om. Vastbesloten om te winnen vecht ze net zolang totdat ze haar zin krijgt. Tegenspoed vernieuwt zelfs haar inzet om 'schadevergoeding' te innen. Haar manipulaties gaan veel verder dan de 'gewone' primitieve borderlineverdediging. Ze kan wraaklustig zijn zonder enig schuldgevoel.

 

Ongegeneerd overschrijdt ze alle grenzen en luistert bijvoorbeeld telefoongesprekken af of doorzoekt je spullen. Voor cadeaus verwacht ze iets terug. Ze strijdt met haar kinderen om tijd, aandacht, liefde en geld en verwacht dat je hier en nu tijd voor haar hebt. Anderen vormen een bedreiging voor haar eigen bestaan wanneer ze niet haar behoeften inwilligen. Wie haar niet prijst of geen speciale behandeling geeft, kortom haar niets te bieden heeft, wordt gedevalueerd en laat ze keihard vallen.

 

Om haar leegte verder op te vullen, geeft ze zich over aan allerlei impulsief gedrag. Haar schulden, bezittingen en aankopen, voortkomend uit geldverkwisting, verstopt ze. Het shoppen en hamsteren dient om het contact met en de controle over een nieuw object te bevestigen. Bezit en controle verlichten tijdelijk het gevoel van leegte. Soms geeft ze meer om haar bezittingen dan om mensen. Bij een auto-ongeluk vraagt ze bijvoorbeeld eerst hoe het met de auto gaat. Een basistoestand van leegte en woede kan ook tal van psychosomatische klachten veroorzaken zoals migraine, spiertrekkingen en maagzweren. Van de vier typen pleegt de Queen het minst waarschijnlijk zelfmoord, alhoewel ze er wel mee kan dreigen.

 

Haar kinderen vormen een weerspiegeling van haar belangrijkheid en moeten haar interesses, waarden, smaken en voorkeuren weerspiegelen om 'liefde' te krijgen. Ze leeft via hen. Zij moeten háár behoeften vervullen, niet omgekeerd. Het is echter nooit voldoende. Wanneer het kind het oneens met haar is, tegen haar wensen ingaat of eigen behoeften heeft, dan beschuldigt ze het kind ervan niet van haar te houden. Ze voorkomt dat haar kinderen tot zelfstandige individuen uitgroeien, omdat zij haar aandacht moeten geven wanneer ze daar om vraagt. Het kind raakt in de war en wordt afhankelijk van goedkeuring.

 

Het dramatische en hysterische gedrag kan haar kinderen flinke schrik aanjagen. Ze kan panikeren om details die later niets te betekenen hebben. Zonder zich bewust te zijn van de angst die het bij haar kind oproept, roept ze regelmatig bij het openen van de post: 'We zijn blut' of 'We moeten het huis verkopen!'  terwijl er helemaal niets aan de hand is.

 

De Queen heeft zowel de borderline- als de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Bron: 'Understanding the Borderline Mother', Christine Ann Lawson

 

4 typen borderlinemoeders

Berichten: 0