· 

Gekneed tot verlengstuk van de narcist of borderliner

Narcisten en borderliners denken beiden vanuit het 'ik' en hebben anderen nodig om liefde, zorg en bewondering te krijgen. Als naaste vervul je een belangrijke maar ondergewaardeerde rol in hun leven. Je bent gekneed tot verlengstuk.

 

www.omstandersvan.nl narcistisch misbruik jasmijn couwenberg boek narcistische wereld ontvlucht narcisme borderline narcisten borderliners narcist borderliner isolement redder verlengstuk bondgenoot

Verlengstuk, medestander, bondgenoot. Hoe je het ook noemt, je bent een onderdeel van de narcist of borderliner. Alles draait om de ander en jouw gedachten, gevoelens en gedragingen dienen daarop afgestemd te zijn. Jij vormt het ontbrekende stukje van zijn of haar persoonlijkheid. 

 

Narcisten en borderliners hebben altijd pech en roepen voortdurend hoe moeilijk ze het hebben. Ze zijn niet in staat zichzelf gelukkig te maken of op enige manier onafhankelijk en zelfstandig te zijn. 

 

Jij bent hun redder in nood

Totdat... jij in hun leven verschijnt. Dankzij jou kunnen ze het geluk alsnog vinden. Jij bent het geschenk uit de hemel. De toegang tot een beter leven. Jij krikt hun zelfbeeld en status omhoog, jij doet hen beter voelen over zichzelf! Ten koste van jezelf, maar het doel heiligt de middelen, vinden zij.

 

Hoe word je tot verlengstuk gekneed? Een aantal ingrediënten zijn afhankelijkheid, hulpeloosheid, isolement, de realiteit verdraaien, machtsmisbruik, begrip en bereidwilligheid kweken. 

 

Isolement

Ze willen jou exclusief om zichzelf te verzekeren van voldoende toevoer van liefde, zorg en bewondering. Andere mensen vormen een bedreiging en daar blijf je beter bij uit de buurt. Ze praten negatief en wantrouwend over anderen, en schetsen de meest doorsnee mensen als afwijkend. Die mensen zijn abnormaal, en zelf zijn ze volkomen normaal. Die mensen doen het verkeerd, en zelf doen zij het o zo goed.

 

Zeker als het je ouders betreft die jou isoleren, krijg je een 180 graden gedraaid beeld van de mensheid in zijn algemeen mee. Je hoort geen andere meningen waardoor je hun mening als enige echte waarheid beschouwt én overneemt. Als je later als volwassene ontdekt dat de realiteit hieraan tegenovergesteld is, raak je in een cultuurshock

 

Bereidwilligheid

In je opvoeding leer je doorgaans om rekening te houden met en aardig te zijn tegen andere mensen, en bereid te zijn een helpende hand toe te steken waar nodig. Op zich heel normaal, maar het levert de ouder met narcisme of borderline een extra voordeel op. Als jij leert dat dit de algemene standaard is, behandel je hen automatisch hetzelfde (en zelfs nog beter omdat manipulatie je daartoe drijft). Ze kweken een overdaad aan empathie bij je, iets wat ze zelf niet hebben.

 

Als ze je dan vragen of je hen wil helpen, en ze bespeuren enige tegenzin, kunnen ze je er nog altijd op wijzen dat het zo hoort en dat ze daarom niets teveel van je vragen. Je hebt geen enkel excuus om er niet voor hen te zijn. Je begrijpt wel dat dit kan overslaan naar je andere en latere relaties met mensen waardoor die makkelijk misbruik van je kunnen maken. 

 

Dezelfde mening

Narcisten en borderliners voelen zich alleen en onbegrepen en zien graag dat jij het met hen eens bent. Voortdurend zoeken ze naar aanwijzingen dat ook jij tegen hen bent. Ze interpreteren ieder woord dat je uitspreekt vanuit deze achterdocht. Je loopt op eieren en durft op den duur nauwelijks nog iets te zeggen behalve 'ja' en 'amen.'

 

Als je toch probeert je eigen mening te geven, kan er een explosieve reactie ontstaan. Randi Kreger omschrijft het heel treffend in 'De Borderline-gids': “Bij mensen met borderline hebben meningsverschillen -zelfs over futiliteiten- een effect dat veel wegheeft van wat diepgelovige ouders moeten voelen als ze horen dat hun kind besloten heeft om met het geloof te breken.”

 

Hier sluit ik me volledig bij aan. Dit is exact hoe buitenproportioneel borderliners (en ook narcisten) kunnen reageren op de kleinste dingetjes! 

 

Stop dus met op eieren lopen want in hun ogen is het toch nooit goed!

Commentaren: 0